พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

UD IMM Online Booking
แจ้งที่พักคนต่างด้าว
การแจ้งรายงานตัวคนต่างด้าว


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี


ตม.จว.อุดรธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ตม.จว.อุดรธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ตม.จว.อุดรธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตม.จว.อุดรธานี ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2565

ตม.จว.อุดรธานี ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2565

บรรยายให้ความรู้การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ฯ ในโครงการ คลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565

บรรยายให้ความรู้การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ฯ ในโครงการ คลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565