พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

UD IMM Online Booking
แจ้งที่พักคนต่างด้าว
การแจ้งรายงานตัวคนต่างด้าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี

บรรยายให้ความรู้การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ฯ ในโครงการ คลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565

บรรยายให้ความรู้การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ฯ ในโครงการ คลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565

เปิดตัววีซ่าใหม่ Long-Term Resident Visa (LTR)

เปิดตัววีซ่าใหม่ Long-Term Resident Visa (LTR)

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ฯ

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ฯ

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 150/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการคัดเลือกตัวแทนผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 65 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 65 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 65 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

ตม.จว.อุดรธานี เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

ตม.จว.อุดรธานี เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์

ตม.จว.อุดรธานี เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยท่านสามารถจองคิวออนไลน์ได้ตามวิธีที่ปรากฎในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กระทรวงแรงงาน จับมือทางการเมียนมา เปิดศูนย์ CI จำนวน 5 แห่ง

กระทรวงแรงงาน จับมือทางการเมียนมา เปิดศูนย์ CI จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 65

มติ ครม. 13 ก.ค.64 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถอยู่และทำงานได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

มติ ครม. 13 ก.ค.64 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถอยู่และทำงานได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2564

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันนี้