พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

ผังผู้บังคับบัญชาระดับ บก.ตม.4

-