พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

พื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.อุดรธานี