พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ออนไลน์


ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์  

ทางเว็บไซต์  https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login

ได้ตั้งแต่วันนี้นี้เป็นต้นไป 

นอกเหนือจากการมาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด