พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

มติ ครม. 13 ก.ค.64 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถอยู่และทำงานได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

📣 คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถอยู่และทำงานได้
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 2564

➡️ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
https://www.doe.go.th/prd/