พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การเดินทางเข้าประเทศไทย “ทางบก” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


📌 ผู้ถือหนังสือเดินทาง >> ลงทะเบียน Thailand Pass ที่ https://land.tp.consular.go.th
📌 ผู้ถือบัตรผ่านแดน >> ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
* ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
________________________________________
Entry Measures into Thailand by Land travel  (Effective from 1 May 2022 onwards)
📌 Passport Holders >> Register on Thailand Pass at https://land.tp.consular.go.th
📌 Border Pass Holders >> Do not have to register on Thailand Pass
PLEASE NOTE; Travelers whose Thailand Pass have already been issued can travel with the issued QR Code and do not need to register for new Thailand Pass.
ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ