พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

ตม.จว.อุดรธานี ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2565

-