พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

e-Extension


Introducing the new way to extend your stay in Thailand!

Log in now to the link for a seamless experience.

*https://thaiextension.vfsevisa.com/index.html

*Valid for select visa categories.


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบใหม่
ในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย โดยผ่านระบบออนไลน์ แค่คลิกลิงก์

*https://thaiextension.vfsevisa.com/index.html

*ใช้ได้กับวีซ่าบางประเภท