พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

โครงสร้าง อัตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี


อัตรากำลังพลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีข้อมูลผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี