พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

ผังผู้บังคับบัญชา ระดับ บก.ตม.4