พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

ติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น

 ติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็น
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่
5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
042-249982-3
อีเมล์
udonthaniimm4@gmail.com
Facebook
แผนที่